Kopuły dla Gospodarstwa Domowego | Rolnego | Hodowlanego | Permakultury

Kopuła geodezyjna spełnia wymagania stawiane różnych typów gospodarstw i ma jedną, zasadniczą cechę nie do pobicia przez tradycyjny dom kwadratowy – ma zdolność ściągania i kumulowania energii w swoim wnętrzu.

Od czasów starożytnych, ludzie wiedzieli, że pod kopułą, można uzyskać dodatni bilans energetyczny i zdobyć mądrość! Natura jako Wielki Stwórca stworzył miliardy życiodajnych form różnorodności, bez kątem prostym. To sugeruje, że kuliste gładkie kształty są najbardziej korzystne w przestrzeni regeneracji życia. Okrągłe gładkie bez narożników ściany i ogromne łuki tworzące sklepienia, często przypominające świątynie, zawsze było miejscem wyjątkowym.

Wnętrze kopuły tworzy naturalną cyrkulację powietrza. Natomiast montując świetlik na szczycie kopuły, zapewniamy dostęp światła słonecznego przez cały dzień wewnątrz kopuły.

shadow